نصب پارکابی آپاست

نصب پارکابی آپاست

آموزش نصب پارکابی آپاست


  1. پشت قطعات را جداگانه به مدت 1 دقیقه جهت چسبندگی قوی تر در مجاورت نور آفتاب یا گرمای بخاری خودرو قرار دهید.
  2. ابتدا محل نصب قطعه را کاملا تمیز و سپس بوسیله الکل چربی زدایی نمایید.
  3. پوشش روی چسب قطعه را بوسیله تیغ جدا نموده به نحوی که چسب آن با انگشتان دست برخورد ننماید.
  4. دقت شود تا قطعه در مسطح ترین موقعیت ممکن بر روی رکاب بطور هم زمان مستقر و نصب شود.
  5. پس از نصب قعطه روی خودرو تمامی سطح آن را بطور یکسان و پیوسته با کف دستان خود تحت فشار قرار دهید.
  6. به مدت 48 ساعت از شستشوی محل نصب و آزمودن قدرت چسبندگی قطعه خودداری نمایید.
  7. عدم رعایت موارد ذکر شده موجب کاهش قابل توجه کیفیت چسبندگی و کارآیی قطعه و مخدوش شدن گارانتی آن می گردد.

این آپشن کاربردی بر روی اکثر خودروها (انواع تندر، مگان، پژوه 206 و .....) قابل نصب می باشد.


واحد فنی آکو پارت