خبرهای مهم
لطفا قبل از دریافت کالا از گیرنده (پیک، چاپار، تیپاکس و بخصوص پست) از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
پیش از ارسال، از تمامی کالاهای سفارش عکس گرفته می شود.

پیش از خرید به ربات سامانه فروش اکسیر مراجعه و کد تخفیف 5 درصدی این ماه را نیز دریافت کنید.

کنیستر بنزین (منبع ذخیره بخار بنزین، منبع رطوبت گیر بنزین)  ال90

استشمام بوی نامطبوع بنزین از داخل کابین خودرو یکی از نشانه های عدم عملکرد صحیح کنیسترمی باشد.

معنای کلمه کنیستر چیست..؟
کلمه CANISTER  بر گرفته از واژه لاتین به معنای CANSTRUM  سبد می باشد .

قطعه کنیستر چیست..؟
کنیستر مخزنی پر از دانه‌های کربن فعال است که زیر گل‌گیر و پشت سپر ، سمت شاگردخودرو قرار گرفته است.

وظیفه این قطعه چیست..؟
این مخزن دارای دو  شیلنگ است که یکی از آن‌ها طرف باک ودیگری به ورودی هوای موتور خودرو متصل می گردد.
زمانی که موتور روشن است، بخار بنزین به داخل موتور کشیده و در محفظه احتراق می سوزد ، اما وقتی موتور خاموش است، این بخارها جذب کنیستر شده و از ورود به هوای اطراف و آلودگی محیط زیست ،  جلوگیری می‌نماید.

زمان تعویض این قطعه چه موقع است..؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارائه شده از سوی خودروسازان بطور معمول هر 30 هزار کیلومتر یا 2 سال یکبار نیاز به بازدید و در صورت منفی بودن تست عملکرد صحیح آن ، قطعه می بایست تعویض شود.

نشانه های عدم عملکرد صحیح ( خرابی ) قطعه کنیستر چیست..؟
الف -  اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮي ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﻃﺮاف ﺧﻮدرو و یا استشمام آن از داخل کابین سرنشینان خودرو( به ویژه در فصول گرم تر سال)
ب - ﻧﺸﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺳﺮ ﺷﯿﻠﻨگی ﻫﻮاي آزاد ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺨﺎر در باک و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آن پس از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب باک خودرو
ج -  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روي قطعه ﮐﻨﯿﺴﺘﺮ
جهت اطمینان از نحوه عملکرد صحیح قطعه بازدیدهای دوره ای پیشنهاد می گردد.

روش های تست عملکرد صحیح  قطعه کنیستر کدام  است..؟
الف - ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو را روﺷﻦ نموده ،  اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد روی ﺳﺮ ﺷﯿﻠنگ ﻫﻮاي آزاد قطعه قرار داده در این حالت  می بایست ﻣﮑﺶ ﻫﻮا  اﺣﺴﺎس شود.
ب -  ﺷﯿﻠﻨﮓ اﺗﺼﺎل باک ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﺘﺮ را ﺟﺪا نموده سپس ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر خودرو ، ﻣﮑﺶ ﻫﻮا را از ﺳﺮﺷﯿﻠﻨگ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻫﻮاي آزاد را کنترل نمایید.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

کنیستر بنزین تندر

  • 870,000تومان


0 نظر / نظر بدهیدبرچسب ها: ساندرو, استپ وی, یدکی, تندر90